Webshop

Deze dubbel-dvd is te bestellen door €24,95

(inclusief verzendkosten) over te maken

op rekeningnummer NL62INGB0004845800

t.n.v. MJW Leurdijk, o.v.v. dvd Jonge Held

en adresgegevens. Vandaag besteld, als het

meezit (over)morgen in huis.

 

Het nieuwe derde, een boek van Marten Leurdijk

Dit boek is te bestellen door €16,90 (inclusief verzendkosten) over te maken
op rekeningnummer NL62INGB0004845800
t.n.v MJW Leurdijk, o.v.v boek Het Nieuwe Derde
en adresgegevens. Vandaag besteld, als het meezit (over)morgen in huis.