Webshop

Deze dubbel-dvd is te bestellen door €21,90

(inclusief €1,95 verzendkosten) over te maken

op rekeningnummer NL62INGB0004845800

tnv MJW Leurdijk, ovv dvd Jonge Held

en adresgegevens. Over drie weken

leverbaar.

 

Het nieuwe derde, een boek van Marten Leurdijk
Dit boek is te bestellen door €16,90 (inclusief €1,95 verzendkosten) over te maken
op rekeningnummer NL62INGB0004845800
tnv MJW Leurdijk, ovv boek Het Nieuwe Derde
en adresgegevens. Vandaag besteld, als het meezit (over)morgen in huis.